Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Santérus Förlag inledde sin verksamhet i december 1999.

Santérus Förlag ger ut böcker av fackkaraktär (eller sakprosa som termen numera verkar vara enligt kultursidorna) som vill bilda, roa och oroa den allmänne läsaren men också fortbilda dig som är specialist och verkar i universitetsmiljö eller i privat- eller offentlig yrkesverksamhet.
Vi ger också ut kurslitteratur för universitets- och högskolestuderande.

Under namnet Santérus Academic Press ger vi ut akademisk litteratur inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska disciplinerna. Denna litteratur ska vara granskad av vårt vetenskapliga råd. Denna utgivning har åsatts forskningsnivå 1 i den norska forskningsdatabasen NSD.

 

Vår ambition är att våra böcker skall öka bildning och läslust och vara förpackade på ett tilltalande sätt. Vi tror att formen är viktig för lusten att äga boken och köplusten är förstås inte oviktig för ett förlag. I synnerhet om det skall komma ut fler böcker än en.

Vi tror att om man skall nå så långt som möjligt i sin strävan att förstå såväl de stora som de små sammanhangen räcker det inte med kunskaper i ett ämne eller disciplin. Därför är vi också särskilt intresserade av böcker som går över gränserna och söker sig ut på de bryggor som finns mellan naturvetenskap, humaniora och samhällsfrågor.

Svenska författare som skriver populärvetenskapliga böcker efterfrågas.

 

Vi ger INTE ut skönlitteratur, kokböcker eller litteratur för barn och ungdomar.

Läs mer om Cookies


2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer