Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Santérus Academic Press Sweden (SAPS)

Under detta namn ger vi ut akademisk litteratur på engelska och svenska enligt ett s.k. Book-On-Demand-koncept eller beställningstryck som är den svenska benämningen. Det är utgivning som ska gå igenom ett s.k. peer-review-förfarande för att komma ifråga för utgivning.

 

FÖR FÖRFATTARE

För att ett manus ska ges ut så ska du som författare försöka följa följande riktlinjer:

Generellt

Vi är bara intresserade av att publicera manus som är unika och som motiverar publicering hos oss. Förslag till böcker är välkomna! Var i så fall beredd att lämna ett eller flera ‘empiriska kapitel’.

Generella bedömningsgrunder

·       Problemformulering

·       Forskningsdesign

·       Struktur och akribi

·       Empiri och resultat

·       Säljbarhet

Specifika bedömningsgrunder Problemformulering

Vilket bidrag ger boken till rådande forsknings- och kunskapsläge, och hur klart formulerat är forskningsproblemet?

Specifika bedömningsgrunder Forskningsdesign

Hur tänker sig författaren lösa forskningsproblemet och hur förankrade är dessa problemlösningsstrategier i rådande teori och metod?

Specifika bedömningsgrunder Struktur och akribi

Hur disponerar författaren texten och hur handskas han/hon med formalia? Koherens är viktigt!

Specifika bedömningsgrunder Empiri och resultat

Hur hållbara är slutsatserna mot bakgrund av problemformulering, forskningsdesign och empiri?

Specifika bedömningsgrunder Säljbaret

Vem kommer att köpa denna bok? Studenter? Lärare? Allmänheten? Var god specificera!

Totalvärdering

Avvisad, revisioner och ny granskning, publicering i nuvarande skick med smärre ändringar.

 

När du tycker att du uppfyller kraven kan du sända ditt manus till oss.

Om vi då bedömer att ditt manus kan vara aktuellt för utgivning hos oss kontaktar vi dig för att diskutera ekonomin i projektet. När vi har rett ut detta och är överens så sätter vi igång med peer-review (PR).

PR tar ca 4 veckor, varefter du får besked om ditt manus är klart för att ge ut, om det behövs smärre justeringar eller om du behöver göra mer omfattande omarbetningar.

 

TRYCKPRECESSEN
1. Vi trycker böcker en och en. När en bok beställs så produceras den och skickas till kund.

2. Böckerna är köpbara i hela världen. Vår tyske samarbetspartner gör det möjligt för dessa böcker att nå potentiella läsare i hela världen, via Amazon och brittiska och amerikanska grossister.

3. Böckerna behöver inte ta slut. Nya forskare kan få tag i egna exemplar av böcker som enligt det gängse sättet att producera skulle varit utgångna.

4. Forskare som skriver för en internationell marknad kan nå ut via SAPS. För de forskare som inte har direktkanaler in till de stora internationella akademiska förlagen är detta en möjlighet att ändå komma ut. Dessutom är vår prissättningspolicy mycket konkurrenskraftig jämfört med de stora internationella akademiska förlagen eftersom vi inte endast satsar på att internationella forskningsbibliotek ska köpa verken, utan vill att de ska vara möjliga att köpa även av enskilda forskare.

5. Utgivningsområdena är samhällsvetenskap och humaniora med fokus på nedan uppräknade discipliner.

For information in English please go here: About SAPS in English

 

International bookseller? Please go here for information: For international booksellers

SAPS


2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer