Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.


Pris:
99 kr

ISBN:
978-91-89449-56-5
Språk:
Svenska
Org språk:
Svenska
Kategori:
Europa, EU
Utgivning:
2004 februari
Format:
150x230
Sidor:
224
Lagerstatus:
Finns på lager
På spaning efter en europeisk identitet
Det antika Rom. Den Europeiska unionens historiska fundament
Emin Tengström
Världen förändras. En ny världsordning växer fram, där nationalstaternas roll är mindre viktig. I stället formas ett mönster av större regioner, inom vilka ett allt intensivare samarbete tar form.

I Europa har den Europeiska unionen vuxit sig allt starkare under de senaste decennierna trots vissa bakslag. Samtidigt känner sig många europeiska medborgare tveksamma till de förändringar som pågår.

Om samarbetet i Europa skall lyckas, måste en ny kollektiv identitet växa sig stark. En av grundvalarna för en samtida europeisk identitet står att finna i delar av den gemensamma historien. Skrapar man på ytan av dagens europeiska samhälle, träder de förflutnas närvaro fram i form av både fysiska och mentala strukturer. Ytterst vilar, det är den starka tesen i boken, dagens EU på arvet från det antika Rom, ett socialt arv på både gott och ont.

Frågan om en europeisk identitet är kontroversiell. Den aktualiserar förhållandet till dem som inte är delaktiga i den nya kollektiva identiteten. I boken diskuteras därför utförligt förhållandet mellan »vi« och »dem«, det vill säga mellan invånarna i unionen och dem som bor i andra regioner.

Recensioner:
»Emin Tengström har skrivit en alldeles utmärkt och lärorik bok om arvet från antikens Rom och om dess betydelse för vår tid. /.../ Att sia om framtiden är som bekant svårt. Tengström nöjer sig med att sia om det förflutna. Det gör han klokt och kunskapsrikt.«

Svante Nordin i Svenska Dagbladet, 10 juni 2004

»När jag läser boken slås jag både av en glädje över att den inte kommer med tvärsäkra påståenden om vilka slutsatser som kan dras angående aktuell europeisk politik och just en längtan efter lite mer handfasta råd.

Men kanske är det just denna ’grundforskning’ som behövs om vi i EU och kanske framför allt i Sverige ska kunna få tillstånd den diskussion om vad vi ska använda unionen till som så uppenbart saknas.«

Torbjörn Carlsson i Norra Västerbotten, 6 april 2004

»Författaren kombinerar hög kompetens i latin med samma kompetens i humanekologi. Detta präglar boken. Emin Tengström intresserar sig inte för Europeiska unionens historiska fundament i allmänhet utan just för det viktiga fundament som är det antika Rom. Han granskar den romerska staden och den moderna europeiska staden samt redogör för romarnas syn på sin omvärld och för européernas syn på sin. Motsvarande jämförelse görs i fråga
om synen på samhället, på naturen, på tiden och på skriftkulturen. Boken är ingen lovsång till vare sig Rom eller EU. Författaren lyfter fram ’det onda sociala arvet’, krigiskhet och grymhet i de båda traditionerna, men också intresset för de mänskliga rättigheterna. Avslutningskapitlet ägnas synen på ’den andre’. Tengström understryker att han inte vänder sig till antikspecialister utan till en allmänhet som vill orientera sig i en föränderlig värld och också till nya européer. Jag tycker han lyckas med detta. Språket är njutbart, och illustrationer finns.«

Sverker Oredsson i Btj Media

»Läsaren leds igenom en serie frågeställningar som illustrerar hur inte bara vår institutionella omgivning utan också våra mentala strukturer präglas av arvet från antiken. Med antiken menar han då den samlade erfarenhet från den gamla världen som nått oss genom romersk förmedling. Sammanhangen som vi fördjupar oss i är storheter som vi upplever som grundläggande i vår egen, samtida livserfarenhet. Det gäller synen på staden, på människan i det geografiska rummet, på samhällsordningen både i institutionell och social/politisk bemärkelse, synen på naturen, synen på tiden och till sist avslutar han med en argumentering om hur skriftspråket är en förutsättning för minnesbíldning och för upprätthållandet av en historisk identitet. Begreppen undersöks både ur antikt och modernt perspektiv. Gradvis byggs en fascinerande helhet upp. Boken är en kulturhistoria med märkvärdig räckvidd, sitt lilla format till trots.«

Anne-Marie Leander Touati i Medusa, nr 4, 2004

Besök Medusas hemsida här2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer