Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.


Pris:
239 kr

ISBN:
978-91-7359-118-8
Språk:
Svenska
Org språk:
Svenska
Kategori:
Filosofi, idéhistoria, teori
Utgivning:
2009 januari
Format:
150x220
Sidor:
222
Lagerstatus:
Beställningsvara
Kulturen och hälsan
Essäer om sam­bandet mellan ­kulturens yttringar och hälsans tillstånd
Gunnar Bjursell, Lotta Vahlne Westerhäll (red)
Deltagande författare:
Gunilla von Bahr, Christina Doctare, Erland Hjelmquist, Karin Johannisson, Even Ruud, Ola Sigurdson, Töres Theorell, Sven-Olov Wallenstein, Peter Währborg, Gunnar Bjursell, Lotta Vahlne Westerhäll
Står vi idag inför en situation, där den kulturella sektorn kommer allt närmare den naturvetenskapligt ­dominerade hälsoforskningen?

Begreppen »kultur« och »hälsa« är mångtydiga och vaga och därför undflyende. Det tycks de nio essäförfattarna vara ense om i denna bok. Författarna är personer som i sin vetenskapliga, konstnärliga eller i övrigt professionella verksamhet på ett mycket påtagligt sätt kommit att arbeta med begreppen kultur och hälsa i olika avseenden och sammanhang. Deras utgångspunkter är olika och deras perspektiv skiftar, men därigenom bidrar de med bred fördjupning och precisering av samspelet mellan kultur och hälsa på ett mycket spännande sätt. Boken är ett försök att respektfullt närma de två sedan länge separerade kulturerna till varandra. Den utgör en förhoppning att detta närmande kan vara en av nycklarna till att skapa nya förutsättningar för ökad mänsklig hälsa och ökat välbefinnande.

Med inledning av före detta kulturminister Bengt Göransson

Recensioner:
Under rubriken »Ingen vill väl bada bubbelbad hela tiden» skriver Merete Mazzarella i Svenska Dagbladet den 3 mars 2009 att hon har lite bekymmer med Världshälsoorganisationens definition av hälsa från 1946: »Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp utan fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande» och då kanske främst med ordet »välbefinnande» som hon finner »passivt, statiskt, rentav regressivt». Läs hela artikeln via Bubbelbad


»Sammantaget är denna bok en synnerligen intressant exposé som borde läsas av både friska och sjuka, av alla som önskar se en horisontsammansmältning mellan kultur och hälsa.»

Olav Wiström i Kyrkans tidning 2009-03-05
Läs hela recensionen via Hälsosam läsning om kultur

 Smakprov

 Högupplöst bild


2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer