Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.


Pris:
259 kr

ISBN:
978-91-7359-111-9
Språk:
Svenska
Org språk:
Svenska
Kategori:
Europa, EU
Utgivning:
2016 november
Format:
142x215
Sidor:
292
Lagerstatus:
Beställningsvara
Svensk politik och EU
Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU
Daniel Silander, Mats Öhlén (red)
Deltagande författare:
Therese Bjärstig, Tobias Bromander, Fredrik Bynander, Katarina Eckerberg, Camilla Eriksson, Ingrid Grosse, Anne Morrissey Haglund, Martin Nilsson, Anna Parkhouse, Charlotte Silander, Daniel Silander, Sofia Strid, Rebecka Ulfgard Villanueva, Mats Öhlén
I denna bok analyseras vad det svenska medlemskapet i EU har inne­burit för svensk politik på nationell nivå. Hur har svensk politiks organisering och innehåll förändrats av medlemskapet?

Med "svensk politik" avses i boken följande elva områden: närings­politik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, socialpolitik, utbildningspolitik, jämställdhetspolitik, asyl- och migrationspolitik, brottsbekämpning, utrikes- och säkerhetspolitik, grannskapspolitik samt utvecklings- och biståndspolitik. Varje område studeras från tiden för EU-medlemskapets inträde fram till idag.

Det är författarnas förhoppning att boken ska vara en värdefull källa till hur Sverige och Europa i allmänhet och svensk politik och EU i synnerhet är sammanvävda i ett politiskt system och därigenom fylla en viktig funktion inom utbildningar på olika nivåer, men också för politiker, journalister och andra yrkesverksamma.

Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer

2016-11-26 16:13
Trollflöjtens mysterier benas ut.
» Läs mer