Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.


Pris:
259 kr

ISBN:
978-91-7359-111-9
Språk:
Svenska
Org språk:
Svenska
Kategori:
Europa, EU
Utgivning:
2016 november
Format:
142x215
Sidor:
292
Lagerstatus:
Beställningsvara
Svensk politik och EU
Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU
Daniel Silander, Mats Öhlén (red)
Deltagande författare:
Therese Bjärstig, Tobias Bromander, Fredrik Bynander, Katarina Eckerberg, Camilla Eriksson, Ingrid Grosse, Anne Morrissey Haglund, Martin Nilsson, Anna Parkhouse, Charlotte Silander, Daniel Silander, Sofia Strid, Rebecka Ulfgard Villanueva, Mats Öhlén
I denna bok analyseras vad det svenska medlemskapet i EU har inne­burit för svensk politik på nationell nivå. Hur har svensk politiks organisering och innehåll förändrats av medlemskapet?

Med "svensk politik" avses i boken följande elva områden: närings­politik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, socialpolitik, utbildningspolitik, jämställdhetspolitik, asyl- och migrationspolitik, brottsbekämpning, utrikes- och säkerhetspolitik, grannskapspolitik samt utvecklings- och biståndspolitik. Varje område studeras från tiden för EU-medlemskapets inträde fram till idag.

Det är författarnas förhoppning att boken ska vara en värdefull källa till hur Sverige och Europa i allmänhet och svensk politik och EU i synnerhet är sammanvävda i ett politiskt system och därigenom fylla en viktig funktion inom utbildningar på olika nivåer, men också för politiker, journalister och andra yrkesverksamma.

Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.2018-01-31 17:45
Seminarium på Norra Latin i Stockholm 7/2
» Läs mer

2017-09-27 14:00
Historien om Sveriges sändebud i London under andra världskriget.
» Läs mer

2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2016-11-26 16:13
Trollflöjtens mysterier benas ut.
» Läs mer

2016-10-20 12:00
Är fredsdiplomati en nordisk gren?
» Läs mer

2016-10-07 16:47
Almqvist är fortfarande en modern intellektuell
» Läs mer