Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Krister Andersson

Docent och Näringslivets skattesakkunnige. Han har arbetat som taxeringsinspektör och har sedan slutet av 1970-talet deltagit i ett stort antal utredningar inom skatteområdet. Efter en doktorsavhandling om kapitalbeskattningens effekter arbetade han på Internationella Valutafonden med bland annat tekniskt bistånd till olika länder i skattefrågor. Han har även arbetat med finans- och penningpolitik och var chefekonom på Sveriges Riksbank mellan 1991 och 1996, med ansvar för den ekonomiska analysen och penningpolitiska rekommendationer. Han har representerat Sverige i en rad kommittéer i internationella organisationer, bland annat i OECD, EU och BIS. Krister Andersson var expert i kommissionens stora Företagsskattestudie som presenterades 2001. Han har även varit chef på Skandinaviska Enskilda Banken med ansvar för ränte- och valutakursbedömningar. Hur det finansiella systemet och skattebaserna påverkas av ökad internationalisering har varit hans främsta forskningsområde.

E-post till Krister Andersson

EU, skatterna och välfärden
Europaperspektiv 2004
Skall majoriteten inom varje land bestämma skatte- och välfärdspolitiken? Eller måste även skatter och sociala rättigheter beslutas överstatligt när makten över marknadsreglerna har centraliserats? 2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer