Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Anders Ahnlid

är sedan 2005 utrikesråd för handelsfrågor vid ut­­rikesdepartementet med ansvar för Sveriges agerande i frågor som rör EU:?s externa handelspolitik och inre marknad, samt handels- och investeringsfrämjande. Han är svensk delegat i EU:?s handelspolitiska kommitté (133-kommittén) och har deltagit vid flera WTO-möten. Ahnlid har tidigare bland annat varit chef för UD:?s enhet för internationell handel och handelsavdelningen vid Sveriges ambassad i Washington. Han har varit biträdande chef för Sveriges OECD-delegation och ambassadsekreterare vid Svenska delegationen i Genève. 1988–1994 var han svensk och nordisk förhandlare i GATT:?s så kallade Uruguay-runda. Ahnlid har också varit utredare vid Kommerskollegium. Han har föreläst om handelspolitik samt publicerat flera rapporter och artiklar, bland annat i anslutning till projekt vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och Utrikespolitiska institutet.

Författarporträtt av Pawel Flato.

EU som aktör i världen
Europaperspektiv 2007
Är EU en global kraft att räkna med? I så fall i vilken utsträckning och inom vilka politikområden? Med vilka medel utövar EU i så fall detta ledarskap? Vilka är de politiska och ekonomiska konsekvenserna av EU:s sätt att agera i världspolitiken? 2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer