Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Lars Nord

är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall och föreståndare för Demokratiinstitutet DEMICOM. Han är docent i statskunskap vid Åbo Akademi och disputerade vid Stockholms universitet 2001 med en avhandling om den svenska dagspressens politiska opinionsbildning.

Läs mer

Lars Nord
Medier utan politik
En studie av de svenska riksdagspartiernas syn på press, radio och TV
Vem bestämmer vilka medier som ska finnas i samhället? Kan regering, riksdag och partier fortfarande styra över mediernas villkor, eller har medieteknologin och avregleringar gjort att medierna nu ...
  Pris: 249 kr
Lars Nord, Jesper Strömbäck
Svenska valrörelser
Väljare, medier och partier under 2000-talets valrörelser
Syftet med boken är att beskriva och analysera den politiska kommunikationen under 2000-talets valrörelser, med särskilt fokus på de senaste. 
  Pris: 249 kr2018-01-31 17:45
Seminarium på Norra Latin i Stockholm 7/2
» Läs mer

2017-09-27 14:00
Historien om Sveriges sändebud i London under andra världskriget.
» Läs mer

2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2016-11-26 16:13
Trollflöjtens mysterier benas ut.
» Läs mer

2016-10-20 12:00
Är fredsdiplomati en nordisk gren?
» Läs mer

2016-10-07 16:47
Almqvist är fortfarande en modern intellektuell
» Läs mer