Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Petra Adolfsson

arbetar som forskare och lärare på GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Hennes forskningsintresse är främst organiseringsfrågor med fokus på hållbarhetsaspekter. Nuvarande forskningsprojekt handlar bland annat om förvaltning av naturresurser och allmänhetens möjlighet till delaktighet i stadsförvaltningen.

Mejl till Petra Adolfsson

Mellan offentligt och privat
Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården
Var drar man gränsen mellan offentligt och privat i hälso- och sjukvården? Det finns tecken som tyder på att vi går mot en alltmer fragmenterad hälso- och sjukvård. 
  Pris: 262 kr2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer