Sök på titel, författare eller ISBN


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 Stockholm

Tel: 08-30 34 62
 
E-post:
info@santerus.se

Santérus Förlag och
Santérus Academic Press Sweden
är en del av
T. Santérus AB
(556576-7331)
med säte i Stockholm.

Hans Agné

är forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning mot demokratins möjligheter och utmaningar i ljuset av olika internationella fenomen. För närvarande avslutar han ett forskningsprojekt om hur nya politiska system kan upprättas på ett legitimt sätt och med vilken rätt som externa aktörer kan blanda sig i denna process. Tidigare har han ägnat sig åt Europeiska Unionens demokratiska legitimitet och hur nationella demokratier påverkas av
den europeiska integrationen och ekonomins globalisering. Under de närmaste åren kommer han att ägna huvuddelen av sin forskning åt frågor om global demokrati och icke-statliga aktörers roll i det internationella arbetet för att motverka svält och krig.

Överlever EMU utan fiskal union?
Europaperspektiv 2011
Vad behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa? 
  Pris: 249 kr2017-09-20 13:45
Världens mest kända fängelse?
» Läs mer

2017-05-23 09:00
Säkerheten i Norden i fokus
» Läs mer

2017-03-24 10:16
Ännu en kvinna ur vår historia porträtterad!
» Läs mer

2017-02-01 12:08
Seminarium idag på Norra Latin i Stockholm.
» Läs mer

2016-12-06 14:00
Musikens betydelse i Tredje riket genomlyst!
» Läs mer

2016-11-29 21:00
2016 års dubbelnummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu!
» Läs mer